GPB 2022

WAS HET …  HET WAARD ?

  

Er was belangstelling en zeker een positieve geestdrift voor een deelname als club aan de Grote Prijs van België 2022.

 

Pittige soms inspirerende foto’s, ongewone maar mooie intrigerende foto’s, beelden die de aandacht trokken door hun persoonlijke benadering, excentrieke aanpak, accenten en beeldinhoud. Dit was voor een groot deel de onderbouw van onze inzending.

 

Bevalt de jury onze stijl van fotografie en inzending ?

 

Het was zeker even schrikken bij ontvangst van de uitslag. Trots en fierheid kwam in plaats van Kempische bescheidenheid, bezadigdheid en berusting in het beleven van onze hobby.

1.843 Foto’s, 56 clubs en een 8° plaats voor Doka in deze toonaangevende wedstrijd.

 

Deelnemers aan de Olympische Spelen die op een zevende of achtste plaats zijn geëindigd krijgen hiervoor een diploma.

 

Was het … het waard ? Het was dus wel degelijk … het waard !


Een overzicht van de aanvaarde werken: